Pontes je arheološko nalazište smešteno u blizini mesta Bač, u Vojvodini, na severu Srbije. Ovo nalazište datira iz rimskog perioda i predstavlja značajan deo kulturnog i istorijskog nasleđa ovog regiona.

Rimska Bačka:

Pontes se nalazi na mestu gde se nekada nalazio rimski gradić, a danas se smatra jednim od najvažnijih arheoloških nalazišta u Bačkoj. Pod rimskom vlašću, Bačka je bila deo Panonije, važne rimske provincije, i kao takva imala je značajnu ulogu u rimskom carstvu.

Arheološka Otkrića:

Na nalazištu Pontes pronađeni su ostaci antičkog grada, uključujući temelje zgrada, ulice, vodovodne kanale, terme i druge građevine. Arheološka istraživanja otkrila su artefakte kao što su rimski novac, keramičke posude, alatke i različiti predmeti koji oslikavaju svakodnevni život u antičko doba.

Značaj Nalazišta:

Nalazište Pontes pruža dragocene uvide u rimsku civilizaciju i život u provinciji Panoniji. Ovo mesto svedoči o važnosti i prosperitetu rimske imperije u ovom delu Evrope, kao i o kulturnim, ekonomskim i društvenim aspectima života tog vremena.

Turistička Atraktivnost:

Iako nije masovno posećeno turističko odredište, Pontes privlači ljubitelje arheologije, istorije i kulture. Posetioci imaju priliku da obiđu arheološko nalazište, posmatraju izložene artefakte u lokalnom muzeju i nauče više o antičkoj prošlosti ovog regiona.

Pontes predstavlja važan deo kulturne baštine Vojvodine i Srbije, čuvajući uspomenu na antičku prošlost ovog regiona. Sa svojim arheološkim ostacima i značajem u rimskom periodu, ovo nalazište pruža dragocen uvid u istoriju i razvoj civilizacije na ovim prostorima.