Oznaka hilandar

Manastir Hilandar

Svetionik Pravoslavlja na Svetoj Gori Manastir Hilandar, smješten na Svetoj Gori (Aton) u Grčkoj, jedan je od najvažnijih centara srpske pravoslavne duhovnosti i kulture. Osnovan krajem 12. veka od strane srpskog kneza Stefana Nemanje, koji je kasnije postao monah Simeon,…